Axis, Axon, Axial

Axis gr. axis Achse. Axis cochleae = modiolus. Axis conjugata = Conjugata, s. d. — Axon gr. axon Achse, Achsenzylinderfortsatz der Ganglienzelle; vgl. Neuron. — Axial in der Richtung der Achse.


 © textlog.de 2004-2021 •
Seite zuletzt aktualisiert: 19.05.2010 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z