Oxyästhesie, Oxyakoia

Oxyästhesie gr. oxys scharf, aisthêsis Empfindung, = Hyperästhesie. — Oxyakoia oder Oxyekoia gr. akoyô höre, Feinhörigkeit s. Hyperakusis.


 © textlog.de 2004-2020 •
Seite zuletzt aktualisiert: 19.05.2010 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z