Contagiosus, Contagiositas

Contagiosus, -a, -um lat. ansteckend. — Contagiositas Ansteckungsmöglichkeit. Contagium lat. Ansteckung, Ansteckungsstoff. Contagium animatum lebender Krankheitserreger.


 © textlog.de 2004-2018 •
Seite zuletzt aktualisiert: 19.05.2010 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z